UPP TILL 40% PÅ GLASVÄGGAR! Uppdatera kökets viktigaste verktyg. Köp nu »

Smart köpguide för Växthusglas: Kvalitet och ekonomi hand i hand

Vackert växthus

Att välja rätt glas till ditt växthus är avgörande för både växthusets livslängd och dina växter. I denna artikel går vi igenom viktiga aspekter att tänka på när du väljer växthusglas, med fokus på både kvalitet och ekonomi.

 

Billigt glas till Växthus: En prisvärd lösning?

 • Billigt glas lockar med sin lägre kostnad, men det kan medföra kompromisser i kvalitet och hållbarhet.
 • Många gånger är billigare glas tunnare, vilket gör det mer utsatt för skador från yttre element som starka vindar eller kraftiga regn.
 • Ett tunnare glas kan leda till ökad risk för sprickor eller brott, speciellt under extrema väderförhållanden.
 • Dessutom kan det billigare glaset vara mindre effektivt i att hålla en jämn temperatur inom växthuset, vilket kan påverka växternas tillväxt negativt.
 • Temperaturreglering är en kritisk faktor i ett växthus. Ett tunnare, billigare glas kan inte upprätthålla optimala förhållanden lika effektivt som tjockare och högre kvalitetglas.
 • Det är också viktigt att beakta glasets isoleringsegenskaper. Dålig isolering kan leda till högre energikostnader, speciellt i kallare klimat.
 • På lång sikt kan det billigare glaset bli dyrare på grund av behovet av frekventare reparationer och utbyten.
 • Vid valet av glas till ett växthus bör långsiktig hållbarhet och effektivitet prioriteras framför kortvariga besparingar.

 

 

Isolerglas för Växthus: Är det värt investeringen?

 • Isolerglas representerar en högre initial kostnad jämfört med traditionellt enkelglas.
 • Det erbjuder överlägsna isoleringsegenskaper, vilket är avgörande för att bibehålla en konsekvent och stabil inomhustemperatur i växthuset.
 • En konstant temperatur är vital för många växtarter, särskilt de som är känsliga för temperatursvängningar.
 • Isolerglas minskar kondens inuti växthuset, vilket bidrar till att hålla växterna friska och minskar risken för mögel och svampsjukdomar.
 • Under vintern kan isolerglas hjälpa till att minska uppvärmningskostnaderna betydligt genom att behålla värmen inuti växthuset.
 • Den minskade energiförbrukningen gör isolerglas till ett miljövänligare alternativ på lång sikt.
 • Även om det kräver en större investering i början, kan besparingarna i energikostnader och förbättrad växthälsa göra det till ett ekonomiskt försvarbart val över tid.
 • Isolerglasets hållbarhet innebär också att det inte behöver bytas ut lika ofta som enklare glasalternativ, vilket ger ytterligare långsiktiga ekonomiska fördelar.

 

 

Välja glas för ditt Väggväxthus: En guide

Att välja rätt glas för ditt väggväxthus är en viktig del av planeringsprocessen och kan ha stor inverkan på växthusets funktion och hållbarhet.

 • Tjocklek på glas: Tjockleken på glaset är en av de första faktorerna att beakta. Tjockare glas erbjuder bättre isolering och är mer motståndskraftigt mot yttre påverkan.
 • Typ av glas: Härdat glas är ett populärt val för väggväxthus. Det är starkare och mer hållbart än traditionellt glas, vilket gör det idealiskt för områden med hög belastning, som väggar.
 • Säkerhetsaspekter: Om härdat glas skulle brytas, sönderfaller det i små, mindre skarpa bitar, vilket minskar risken för skador. Detta är en viktig säkerhetsfunktion, särskilt i offentliga utrymmen eller hem med barn och husdjur.
 • Värmeisolering och ljusgenomsläpp: Välj glas som inte bara är starkt, men som också har god värmeisolering och lämplig ljusgenomsläpp för de växter som ska växa i växthuset.
 • Estetiska överväganden: Utöver funktionella aspekter, överväg även glasets estetiska inverkan på växthuset. Det bör harmonisera med den omgivande miljön och dina personliga preferenser.
 • Långsiktig investering: Tänk på att ett väggväxthus ofta är en långsiktig investering. Välja ett högkvalitativt glas kan minska behovet av framtida reparationer eller utbyten.

 

Alternativ till glas i Växthus: Plastglas och dess egenskaper

 • Lättvikt och hållbarhet: Plastglas, är betydligt lättare än traditionellt glas, vilket gör det enklare att hantera och installera. Dess lägre vikt minskar trycket på växthusets konstruktion.
 • UV-skydd och isolering: Många polykarbonatpaneler erbjuder UV-skydd och bättre isolering jämfört med vanligt glas, vilket kan vara fördelaktigt för att reglera temperaturen inuti växthuset.
 • Kostnadseffektivitet: Även om plastglas kanske inte har samma estetiska utseende som traditionellt glas, är det ofta mer kostnadseffektivt. Det är ett prisvärt alternativ för dem som vill bygga ett växthus med begränsad budget.
 • Flexibilitet i design: Plastglas är flexibelt och kan böjas, vilket möjliggör mer kreativa och varierade designalternativ för växthusstrukturer.
 • Lång livslängd: Polykarbonat är resistent mot missfärgning och repor, vilket bidrar till en längre livslängd och lägre underhållskostnader över tid.
 • Värmereglering: Vissa plastglasalternativ är utformade för att optimera värmeregleringen inuti växthuset, vilket är viktigt för vissa växttyper.
 • Estetik vs funktion: Även om plastglas inte erbjuder samma klassiska utseende som glas, bör dess funktionella fördelar övervägas noga, särskilt i miljöer där växthuset kan utsättas för tuffa yttre förhållanden.

 

 

Så hittar du reservglas till ditt växthus

 • Kontakta ursprungliga leverantören: Det första steget är att kontakta den leverantör där växthuset ursprungligen köptes. De kan ha exakta matchningar för ditt växthusglas.
 • Specifikationer är viktiga: Om du behöver ersätta en trasig ruta, är det viktigt att ha exakta mått på glaset. Mät noga glasets höjd, bredd och tjocklek.
 • Söka lokala glasleverantörer: Om ursprungsleverantören inte kan hjälpa, vänd dig till lokala glasföretag. Många kan skära glas efter anpassade specifikationer.
 • Förstå glasets typ: Var medveten om vilken typ av glas som används i ditt växthus (t.ex. floatglas, härdat glas, etc.) och se till att ersättningen matchar.
 • Installationstips: Om du planerar att installera glaset själv, se till att du har rätt verktyg och skyddsutrustning. Korrekt installation är avgörande för att undvika framtida problem.
 • Överväga online-alternativ: Vissa online-återförsäljare erbjuder specialiserade glasprodukter som kan skickas direkt till din plats.
 • Förbered för framtida behov: Om ditt växthus ofta kräver reservglas, kan det vara en bra idé att köpa extra glas som backup för snabba reparationer.

 

 

Experttips: Hur man installerar och byter ut växthusglas

 • Säkerhet först: Innan du börjar med installationen, se till att ha på dig säkerhetsutrustning. Skyddshandskar och skyddsglasögon är ett måste för att skydda dig mot eventuella glaskärvor.
 • Rengör ramarna: Innan du placerar det nya glaset, rengör ramarna noggrant. Ta bort allt damm, smuts och gamla tätningsskikt. Detta säkerställer att det nya glaset passar tätt och säkert.
 • Kontrollera ramarnas skick: Inspektera ramarna för eventuella skador. Sprickor eller böjningar i ramen kan göra det svårt att installera det nya glaset ordentligt.
 • Mätningar och passform: Mät ramarna noggrant för att garantera att det nya glaset kommer att passa. Det är viktigt att glaset inte är för stort eller för litet.
 • Tätning är viktig: Använd lämpliga tätningsskikt för att försegla glaset i ramen. Detta hjälper till att förhindra läckage och bevarar växthusets inomhusklimat.
 • Var försiktig vid hanteringen: Hantera glaset varsamt när du installerar det. Glas är tungt och skört, och felaktig hantering kan leda till sprickor eller brott.
 • Jämn fördelning: Se till att glaset är jämnt fördelat i ramen innan du slutligen säkrar det. En ojämn fördelning kan skapa spänningar i glaset, vilket kan leda till framtida problem.
 • Slutför Med finishing touches: Efter att glaset är installerat, rengör det noggrant och kontrollera ramarna för att se till att allt är korrekt installerat och säkrat.

 

 

Slutsats

I den här artikeln har vi gått igenom olika aspekter av att välja och underhålla glas för växthus. Från övervägandet av kostnadseffektivt men mindre hållbart billigt glas till fördelarna med isolerglas, har vi diskuterat hur varje val kan påverka din växthusupplevelse. Vi har även tittat på alternativ till traditionellt glas, som plastglas, och dess unika egenskaper.

Vidare har vi undersökt viktiga faktorer att beakta när man väljer glas för väggväxthus, inklusive säkerhets- och isoleringsegenskaper. Söka och installera reservglas har också varit en del av vår diskussion, liksom experttips för en korrekt installation och utbyte av växthusglas.