Härdat floatglas

Härdat glas kallas ofta för säkerhetsglas eftersom det uppfyller de säkerhetskrav som ställs på glas i utsatta miljöer.