Försäljnings- och leveransvillkor samt Integritetspolicy

Köpvillkor


1. Om Köpvillkoren

1.1 Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller alla köp som du gör från www.glasbolaget.se (”Webbplatsen”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Webbplatsen.

1.2 Avtal ingås med Dreamworks Nordic AB, org. nr. 559252-4291, Vältuddsvägen 21, 133 37 Saltsjöbaden, benämns (”Säljaren”, oss” ,”vi” eller “vår”).

1.3 Köpande kund benämns (”Beställaren”, ”kund”, ”ni” eller ”er”).

1.4 Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss via vårt Kontaktformulär, samt på telefon 08-600 12 00 eller via e-post på info@glasbolaget.se

2. Beställningar

För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Det innebär att du normalt behöver vara minst 16 år för att handla med direktbetalning för egna pengar eller minst 18 år för att handla på kredit.

3. Bekräftelse av beställning

När du har slutfört ditt köp får du en automatisk orderbekräftelse via e-post som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Orderbekräftelsen innebär att ett bindande avtal har ingåtts. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.

4. Priser och information

4.1 De priser som gäller för ditt köp anges i samband med din beställning på Webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, dessa anges separat.

4.2 Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

4.3 Webbplatsen är berättigade att när som helst och utan förvarning ändra priserna på varor och fraktkostnader. Dock är de priser som anges för varor och frakt vid tidpunkten för beställning, de priser som gäller. Prisändringar efter lagda beställningar kan ej åberopas. Webbplatsen förbehåller sig rätten till reservation för eventuella felaktigheter i priser och med reservation för innehåll på webbsidan och ändringar. 

4.4 Alla bilder på Webbplatsen som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen. Våra produkter som är eller innehåller delar av naturmaterial kan även ha naturliga skiftningar och produktens utseende kan även variera mellan olika produktionstillfällen. Detta ger ej anledning till reklamation eller återköp.

5. Fraktskador

Glasbolaget.se eftersträvar att skicka varorna så bra emballerat som möjligt. Vi kan dock inte garantera eventuella skador inte uppkommer på försändelserna. Försändelserna ska alltid kontrolleras vid mottagande av köparen/beställaren, och denne ska omgående (inom 48 timmar) reklamera skador till Glasbolaget.se. Om t ex emballaget är brutet eller synliga skadetecken finns på emballaget, och att produkten kan ha, eller har tagit skada vid transport, så ska du omedelbart anmäla detta till transportören samt ta bilder på detta innan du öppnar försändelsen.  

Glasbolaget.se ersätter trasiga produkter mot att mottagaren returnerar den trasiga produkten eller de delar som är trasiga. Alternativet är att mottagaren tar tydliga digitala bilder på den trasiga produkten eller de delar som är trasiga. Glasbolaget.se står för frakten och skickar en fraktsedel som skall sättas på returförsändelsen. Inga ersättningsprodukter skickas utan att detta godkänts av Glasbolaget.se. Trasiga produkter kan ej ersättas mot betalning. Försvunna försändelser ska meddelas Glasbolaget.se där reklamation görs mot transportbolaget. Spara alltid följesedeln tills att din retur är godkänd av Glasbolaget.se. 

Levereras dina varor via Glasbolagets glasbil, så ringer vi innan leverans, och du som kund ska vara på plats och ta emot och syna av varorna, samt kvittera dessa. Om varorna är stora och skrymmande bör du som kund förbereda en plats där glaset kan ställas av. Platsen ska vara säker så att skador inte kan uppkomma på varan. Dessa glas är ej emballerade. Observera att vi inte kan leverera med pall lyft om så behövs på ett ojämnt vägunderlag som sten, grus, gräs eller liknande. 

6. Installationer

Av Säljaren kan du köpa installationstjänster som i vissa fall kräver nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Du som kund måste godkänna dessa krav innan köpet kan genomföras. Om du köper en installation med rotavdrag kommer du att betala ett lägre pris. Ansvariga för Säljaren står för kontakten med Skatteverket och du måste därför informera oss om det personnummer och fastighetsbeteckning som ska användas för rotavdraget. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av rotavdraget, kommer motsvarande belopp att faktureras dig i efterhand.

7. Betalning

7.1 Tillsammans med vår betaltjänsteleverantör Klarna, erbjuder vi olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid på Webbplatsen samt i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma. Du hittar fullständig information om samtliga betalningsalternativ under fliken Betalningsalternativ. Eventuella kostnader för ditt betalningsalternativ framgår även alltid innan du gör din beställning.

7.2 Du kommer i samband med att du genomför ett köp hos oss ingå ett separat avtal om betalning med vår betaltjänsteleverantör. För avtalet om betalning gäller dessa villkor.

8. Felaktigheter i uppgifter 

8.1 Webbplatsen ansvarar ej för eventuella felaktigheter i uppgifter lämnade av beställaren. Kontrollera därför att beställningen är korrekt i samband med inskrivning av uppgifter, samt kontrollera den bekräftelse som kommer till beställarens e-post adress med kopia på beställningsuppgifterna. Vid eventuella fel är beställaren skyldig att skyndsamt inkomma med justeringar. Webbplatsen kan dock inte garantera att justering kan genomföras då produktion av produkt redan kan vara startad. Startad produktion går ej att ändra eller stoppa. Då krävs en ny beställning. Detta bekostas av beställaren.

8.2 Annullering av lagd order. 

För beställningar av unika beställningsvaror kan detta inte annulleras. Köparen binder sig att fullfölja köpet efter beställning, detta då startad produktion inte kan avbrytas. För lagervaror kan order annulleras om inte order har skickats. Vid eventuell retur gäller punkten 12, Ångerrätt.  

9. Frakt och leverans

Leveransalternativ

9.1 Vi kan erbjuder olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår alltid på Webbplatsen och i kassan.

9.2 I vissa fall kan frakt- och tillvalstjänster erbjudas efter att du genomfört ditt köp. Om sådana tillvalstjänster finns kommer dessa att presenteras för dig och du väljer själv om du vill avtala separat om sådana tilläggstjänster.

9.3 Om din beställning innehåller flera produkter, varav en del inte finns i lager hos oss eller har längre leveranstid, kan vi komma att skicka produkterna i flera leveranser till dig utan någon extra kostnad. För att underlätta leveransen för dig som kund samt för att minimera miljöpåverkan försöker vi dock alltid att samleverera dina produkter i en leverans, vilket kan medföra viss fördröjning.

Fraktkostnad

9.4 Kostnaden för frakten framgår i samband med ditt köp. Denna kostnad godkänner du i och med genomförandet av köpet.

9.5 Hur stor eventuell tillkommande fraktavgift är framgår alltid i samband med ditt köp.

Leveranstid

9.6 Den förväntade leveranstiden anges på Webbplatsen och i orderbekräftelsen och kan skilja sig åt beroende på vilken produkt du väljer. Den uppskattade leveranstiden som anges på Webbplatsen beräknas från (i) du bekräftat beställningen och (ii) vi mottagit eventuell förskottsbetalning. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar för leverans som anges på Webbplatsen och i din orderbekräftelse. Leveranstiden kan dock ändras vid oförutsedda händelser så som fraktskador, leverantörs förseningar etc.

Ej uthämtade paket

9.7 Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning.

9.8 Paket hos ombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till vårt lager eller till vår leverantör. Vi har rätt att ta ut en administrativ kostnad för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos ombudet. Hur stor den administrativa kostnaden är framgår av returkostnadstabellen i punkt 12.9 nedan.

9.9 Om du inte följer instruktionerna för mottagande vid hemleverans, till exempel om du inte är hemma och tar emot din leverans på utsatt tid, har vi rätt att ta ut en kostnad på som motsvarar den extra fraktkostnaden. Denna kostnad faktureras dig efter av dig mottagen leverans.

10. Erbjudanden, rabattkoder och gåvor

10.1 Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder, gåvor och andra erbjudanden (”Erbjudanden”). Sådana Erbjudanden gäller endast under den tid som anges i samband med ett sådant Erbjudande och med de villkor som anges i samband med Erbjudandet. Erbjudanden kan normalt inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen framgår. Om inte annat anges gäller våra Erbjudanden i en (1) dag.

10.2 Du behöver ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av Erbjudandet.

10.3 Om du returnerar beställda produkter kan det innebära att du inte längre uppfyller de villkor som gäller för Erbjudandet, vilket kan medföra att du behöver returnera eventuell gåva eller att du behöver betala för gåvans värde. Vi kommer i sådana fall att kontakta dig.

10.4 En rabattkod kan endast lösas in vid en ny beställning på Webbplatsen och den kan ej dras av från en lagd order i efterhand. Rabattkoder kan endast nyttjas en gång per kund, produkt och beställning.

11.  Upphovsrätt

Samtliga bilder, motiv, foton, teckningar, målningar, mönster som visas på www.glasbolaget.se hemsida skyddas av upphovsrätt. Inget bildmaterial får därför användas utan tillåtelse från Webbplatsen.

Gällande bildmaterial som skickas till oss inför ett köp av exempelvis fotoglas eller printat glas, så tar vi inget ansvar om dessa bilder är upphovsrättsskyddade av tredje part. Webbplatsen kommer inte att sprida eller på annat sätt använda inskickade bilder utan kunds medgivande.

12. Ångerrätt

Ladda ner Ångerblankett (konsumentverket.se)

12.1 Du har enligt lag rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på Webbplatsen.

Undantag för vissa produkter

12.2 Vissa produkter är undantagna från ångerrätt. Det gäller följande punkter:

a) produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, personliga mått eller personlig form.

b) en produkt som har bäst före datum, såsom lim och silikon.

Värdeminskning av använda produkter

12.4 När du använder din lagstadgade ångerrätt på 14 dagar har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, egenskaper och funktion.

12.5 Du har rätt att ångra ditt köp mot full återbetalning i dessa fall om du meddelar oss inom 14 dagar från den dagen du tog emot produkten. Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Ett sådant avdrag görs genom att jämföra produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet. För att få full återbetalning vid ångerrätt rekommenderar vi därför att du skickar tillbaka produkten i originalskick.

Hur du ångrar ditt köp

12.6 Om du vill returnera ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning. Du kan enkelt anmäla din retur genom att använda vårt Kontaktformulär. Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.

12.7 Efter att du har meddelat oss att du vill returnera ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som beror på att du har varit vårdslös, till exempel vid bristfällig emballering av produkten.

Undantag för vissa produkter

12.8 Vissa produkter är undantagna från ångerrätt. Det gäller följande punkter:

a) produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, personliga mått eller personlig form.

b) en produkt som har bäst före datum, såsom lim och silikon.

Returfrakt

12.8 Efter kontakt med Webbplatsen kommer du att få returfraktsdel för retur av produkter. Kunden får stå för returkostnad (vilken framgår enligt punkt 12.9 nedan). Returfrakt bekostas av kund även om frakten till kund var fraktfri.

Kostnaden för returfrakten kommer att dras av från din återbetalning.

12.9 Returkostnadstabell: 

 Retursätt

 

Returkostnad

Leverans med Glasbil inom Stockholm

 

199 kr

Paket skickat med DHL / Schenker    

0   –   4,99 kg

499 kr

Paket skickat med DHL / Schenker    

5   – 14,99 kg

699 kr

Paket skickat med DHL / Schenker    

15 – 22,99 kg

999 kr

Paket skickat med DHL / Schenker    

23 – 39,99 kg

1399 kr

Styckegods

40 – 700kg

2495 kr

Specialtransport

 

Se punkt 12.10   

12.10 För skrymmande varor som kräver specialtransport är kostnaden för returfrakt högre. Vad kostnaden för returfrakten för dessa varor är beror på vad det är för produkt och hur den ska transporteras. Kostnaden uppgår till max 20 000 kronor. Du får information om den aktuella kostnaden när du kontaktar vår kundtjänst.

Återbetalning

12.11 När du har returnerat ditt köp, kommer vi att genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss.

12.12 Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.

13. Reklamation

13.1 Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera fel som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör att ansvarstiden på tre år har passerat.

13.2 Du reklamerar en produkt genom vårt Kontaktformulär.

13.3 När den reklamerade produkten, eller i vissa fall bilder från vilka vi kan godkänna felet, har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.

13.4 Om reklamationen inte är giltig enligt gällande lag har vi rätt att ta ut en administrativ avgift, från var produkt till annan, motsvarande våra kostnader för administration och frakt eller våra serviceteknikers kostnader för hembesök.

14. Garanti

Våra leverantörer lämnar i egenskap av tillverkare i vissa fall garanti på sina produkter. Information om sådan garanti får du av en representant från Webbplatsen. Du har alltid rätt att kräva att tillverkaren avhjälper felet eller omlevererar produkten i enlighet med vad som gäller enligt lag.

15. Våra skyldigheter

15.1 Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Du behöver dock tänka på att göra vad du kan för att begränsa följderna av ett fel eller en försening. Vi ansvarar bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

15.2 Vi ansvarar inte för skador som du drabbas av på grund av dröjsmål eller fel på produkter som orsakas av hinder utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde ha räknat med eller vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

16. Om dessa Köpvillkor

16.1 Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

16.2 Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag.

17. Särskilda villkor för företag

17.1 Dessa Köpvillkor gäller för kunder som handlar i egenskap av privatpersoner. Om du ändå genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

17.2 För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt eller tre års reklamationsrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor, för varje förlust eller skada, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till oss för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

18. Frågor, klagomål eller tvist

18.1 Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

18.2 Nås ingen lösning enligt punkten 18.1 hänvisar vi i första hand till ARN (Allmänna reklamationsnämnden. www.arn.se Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar här.

18.3 I sista hand avgörs eventuell tvist i Svensk domstol.

Dessa köpvillkor fastställdes av Dreamworks Nordic AB den 2023-04-01

 


 

Leverans & Kostnader

1.  Leveransinformation

1.1 Leverans inom Stockholm med Glasbil

När vi fått hem dina varor kontaktar vi dig för att komma överens om lämplig tid för leverans. Leveranser kommer då att samordnas med andra leveranser för att möjliggöra den låga leveranskostnaden. Exakt klockslag som leverans sker kan ej ges.

1.2 Avisering vid hemleverans av DHL / Schenker

Du blir aviserad av transportbolaget innan leverans, med närmare information kring planerad leveransdag och tid. Tidsspannet för hemleverans är vanligtvis 3-4 timmar.

1.3 Körbar väg

För alla hemleveranser gäller, på körbar väg, transport fram till tomtgräns, om inget annat anges. Om du bor i ett lägenhetshus levereras varorna normalt till porten på markplan. Om du bor i ett bostadsområde med någon form av tillträdeshinder såsom låst bom, stängd grind eller dylikt så levereras varorna så långt det är körbar väg.

1.4 Leveransmottagande

Vid mottagande ska varorna inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om det finns synliga skador på emballage eller på varan ska detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar den. Transportbolaget ska ej ställa av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

2. Leveranssätt

2.1 Hemleverans

Hemleverans sker normalt fram till porten i markplan om du bor i lägenhetshus eller normalt fram till tomtgräns om du bor i villa. Mottagaren av leveransen måste vara samma som mottagaren på beställningen. När du tar emot en leverans behöver du kunna legitimera dig. Vi erbjuder ej bärhjälp. Detta på grund av skaderisk på gods och personal.

2.2 Leverans till ombud

Leverans sker till närmsta ombud. Leveransen sker till något av DHL:s, eller Schenkers utlämningsställen. Transportören skickar ett SMS när leveransen anlänt till ombudet. Varan finns sedan att hämta ut i 7 dagar mot uppvisad legitimation och sändningsinformation.

2.3 Leverans till öar

Leverans till öar kan endast ske till öar med broförbindelse eller som är anslutna till Trafikverkets färjetrafik. Till Gotland sker ordinarie biltransport enligt de fraktvillkor som gäller för produkten. Leveranser till övriga öar sker till närmsta terminal på fastlandet. Viss färjetrafik kräver specialemballage som bekostas kunden.

2.4 Specialtransport

Vissa skrymmande och tyngre produkter kräver specialtransport, som exempelvis stora specialpallar. Dessa leveranser kommer att ske med en kranbil, hjullastare eller annan form av specialtransport om så krävs fram till porten i markplan om du bor i lägenhetshus eller fram till tomtgräns om du bor i villa.

3. Fraktkostnad

Till alla produkter tillkommer det en fraktkostnad.

3.2 Fraktkostnad

Fraktkostnad är en kostnad som kan variera beroende på mängd, volym, vikt och vart det ska levereras. Denna fraktkostnad beräknas i kassan efter det att man angivit postnummer för leveransen.

 


 

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Glasbolaget. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Dreamworks Nordic AB, i egenskap av ägare till Glasbolaget.se

Vältuddsvägen 21

133 37 Saltsjöbaden

Org. 559252-4291

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning
    begränsas;
 • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre
    personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.