Glasinfästning

Glasbolaget.se har ett flertal olika glasinfästningar för glasräcken. Hos oss finns möjligheten att köpa dessa löst om du mot förmodan inte vill köpa dem som ett komplett glasräcke. Välj vilken glasinfästning du önskar, och välj sedan vilket typ av glas du vill ha. Till de flesta glasinfästningar rekommenderar vi härdat lamellglas 12,76.