UPP TILL 40% PÅ GLASVÄGGAR! Uppdatera kökets viktigaste verktyg. Köp nu »

Härdat floatglas - säkerhetsglas

Härdat glas kallas ofta för säkerhetsglas eftersom det uppfyller de säkerhetskrav som ställs på glas i i utsatta miljöer. I hem-miljöer kan det till exempel handla om glasräckenduschväggarbastuglasglasbord eller fönsterglas som är placerade med risk för personskador. I offentliga miljöer används mycket härdat glas på grund av dess säkerhetsegenskaper. Härdat glas är upp till fem gånger starkare än vanligt glas, men när det väl går sönder så spricker det i ett otal ej vassa småbitar.

Härdat glas kan inte skäras eller borras i efterhand.

Härdat glas värmebehandlas för få ökad hållfasthet. Härdat glas är upp till 5 gånger starkare än vanligt floatglas / enkelglas. Ytterligare en fördel med härdat glas är att om det mot förmodan går sönder, blir det inga vassa skärvor som man kan skära sig på. Härdat glas blir istället tusentals små icke-vassa bitar, likt bilglas.